This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Thất tinh trận thạch anh tím, giúp bạn làm việc suôn sẽ, thuận lợi – HM096

hm096-dia-that-tinh-2 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thất tinh trận (đĩa thất tinh) thạch anh tím lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12cm, bi lớn + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho công việc suôn sẻ thuận lợi, thu hút vượng khí, có quý nhân phù trợ. +

Thất tinh thạch anh trắng, kích hoạt vận khí cho sao Bát Bạch – HM137

hm137-that-tinh-trang 1,224,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước: Đường kính đĩa (10cm), đường kính bi (2cm) + Khối lượng: 151g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù

Thất tinh thạch anh trắng, tượng trưng cho sự may mắn – HM138

hm138-dia-that-tinh-trang 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính bi): 3.2cm + Khối lượng: 450g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ, mở mang thêm

Thất tinh trận thạch anh vàng , giúp bạn có quý nhân phù trợ – HM094

hm094-dia-that-tinh-1 1,326,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh thạch anh vàng non, đế mica, (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính quả cầu): 3.0cm + Khối lượng: 450g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ,

Thất tinh thạch anh hồng , giúp bạn lập được nhiều mối quan hệ – HM099

hm099-dia-that-tinh-1 918,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 142g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ, mở mang thêm nhiều

Thất tinh trận mắt mèo , mang lại nhiều điều may mắn cho bạn – HM097

hm097-that-tinh-mat-meo 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước: Đường kính đĩa (10cm), đường kính bi (2.5cm) + Khối lượng: 241g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù

Thất tinh trận mắt mèo , giúp bạn thăng tiến hơn trong công việc – HM136

hm136-that-tinh-mat-meo 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước: Đường kính đĩa (12cm), đường kính bi (2,5cm) + Khối lượng: 350g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù

Đĩa Thất Tinh – Đĩa Thất Tinh Trận Đồ – Cửa Hàng Đĩa Thất Tinh